Wandelroutenetwerk Utrecht-oost

De provincie Utrecht en het Routebureau Utrecht realiseren een nieuw wandelroutenetwerk in het oosten van de provincie. De ambitie is om hiermee te komen tot een volledig aaneengesloten wandelnetwerk in de hele provincie Utrecht.

Wandelen is populairder dan ooit als vrijetijdsbesteding en de provincie Utrecht heeft hen veel mooie wandelroutes te bieden. Een uniform en duidelijk bewegwijzerd wandelnetwerk stimuleert het wandelen en zorgt ervoor dat bezoekers en inwoners gemakkelijker de omgeving gaan verkennen. Dit draagt bij aan gezondheid, de leefomgeving en de lokale economie. Een duidelijke structuur biedt bovendien sturing aan bezoekersstromen en kan hiermee bijdragen aan duurzame spreiding en balans in de natuurgebieden.

Het nieuwe beoogde wandelroutenetwerk verbindt met uniforme bewegwijzering (knooppunten) via bestaande wandelpaden diverse steden en dorpen en natuur-/recreatiegebieden en bezienswaardigheden aan elkaar. Zo ontstaat een uitgebreid netwerk van +/- 865 km binnen het gebied van de Utrechtse Heuvelrug, regio Amersfoort en delen van de Gelderse vallei. Eerder werden al wandelnetwerken aangelegd in het Groene Hart, Utrecht-midden, Vijfheerenlanden en de Kromme Rijnstreek.

Het Routebureau Utrecht voerde in 2019/2020 een verkenning uit voor een mogelijk wandelnetwerk. Begin 2021 gaven bestuurders van provincie Utrecht en 13 deelnemende gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist) het startsein voor de realisatie.

Onder leiding van de provincie Utrecht wordt gewerkt aan het ontwerp van het wandelnetwerk. Dit in nauwe samenwerking met gemeenten, terreinbeherende organisaties,  particuliere landgoedeigenaren en wandelorganisaties. Naar verwachting kan in 2023 de aanleg van start gaan.

Verkenning met schetskaart
Overeenkomst provincie Utrecht + 13 gemeenten
Projectorganisatie
Projectplan + begroting
Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
2023: start aanleg
Wandelen wandelroutenetwerk Utrecht