Wandelroutenetwerk Utrecht-oost

De provincie Utrecht en het Routebureau Utrecht realiseren een nieuw wandelroutenetwerk in het oosten van de provincie. De ambitie is om hiermee te komen tot een volledig aaneengesloten wandelnetwerk in de hele provincie Utrecht.

Wandelen is populairder dan ooit als vrijetijdsbesteding en de provincie Utrecht heeft de wandelaar veel mooie wandelroutes te bieden. Een eenduidig en duidelijk bewegwijzerd wandelnetwerk stimuleert het wandelen en zorgt ervoor dat bezoekers en inwoners gemakkelijker de omgeving gaan verkennen. Dit draagt bij aan de gezondheid, de leefomgeving en de lokale economie. Een duidelijke wandelstructuur biedt bovendien sturing aan bezoekersstromen en kan hiermee bijdragen aan duurzame spreiding en balans in de natuurgebieden.

Eenduidige bewegwijzering

Het nieuwe wandelroutenetwerk verbindt met een eenduidige bewegwijzering (op basis van knooppunten) routes via bestaande wandelpaden aan elkaar. Zo ontstaat een uitgebreid wandelnetwerk van +/- 865 km binnen het gebied van de Utrechtse Heuvelrug, regio Amersfoort en delen van de Gelderse vallei. Eerder werden al wandelnetwerken aangelegd in het Groene Hart, Utrecht-midden, Vijfheerenlanden en de Kromme Rijnstreek. Met de realisatie van dit nieuwe wandelroutenetwerk ligt er een aaneengesloten, provincie dekkend netwerk.

Het Routebureau Utrecht voerde in 2019/2020 een verkenning uit voor een mogelijk wandelnetwerk. Begin 2021 gaven bestuurders van provincie Utrecht en 13 deelnemende gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist) het startsein voor de realisatie.

Ontwerp wandelroutenetwerk

Onder leiding van de provincie Utrecht is samen met het Routebureau Utrecht gewerkt aan het (voorlopig) ontwerp van het wandelnetwerk. Met als resultaat goedkeuring en toestemming voor de routelijnen van dit ontwerp. Dit is bereikt in nauwe samenwerking met gemeenten, terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Utrecht Landschap en Natuurmonumenten),  particuliere landgoedeigenaren en wandelorganisaties (Wandelnet en landschap Erfgoed Utrecht). Ook is het ontwerp afgestemd met naastgelegen provincies voor aansluiting op Gelderland en Noord-Holland.

Naar verwachting kan in 2023 de aanleg van het wandelroutenetwerk van start gaan.

Wandelen wandelroutenetwerk Utrecht