Organisatie Routebureau Utrecht

Het Routebureau Utrecht is het centrale aanspreekpunt voor ‘routegebonden recreatie’ in de provincie Utrecht.

Het Routebureau Utrecht is een samenwerking van alle 26 gemeenten en de provincie Utrecht. Zij hebben hiervoor een convenant gesloten en zijn deelnemer en ‘eigenaar’ van het Routebureau Utrecht. Voor de uitvoering treden de provincie en gemeenten op als opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht.

De organisatie van het Routebureau Utrecht is ondergebracht bij de provincie Utrecht. Een enthousiast team van  routeprofessionals houdt zich dagelijks bezig met het beheer, de ontwikkeling en profilering van bewegwijzerde routes en routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen.

Voor uitvoering van onze kerntaken en activiteiten werkt het Routebureau Utrecht nauw samen met overheden, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en een netwerk van talloze partners op het gebied van routebeheer, recreatieve ontwikkeling, data en informatie, marketing, monitoring en innovatie.