Organisatie Routebureau Utrecht

Het Routebureau Utrecht is het centrale aanspreekpunt voor routegebonden recreatie in de provincie Utrecht.

Een klein enthousiast team van  routeprofessionals houdt zich dagelijks bezig met het beheer, de ontwikkeling en profilering van bewegwijzerde routes en routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen.

Het Routebureau Utrecht is een samenwerking van alle gemeenten en de provincie Utrecht. Zij hebben hiervoor een convenant gesloten en zijn deelnemer en ‘eigenaar’ van het Routebureau Utrecht. Vanaf 2023 maakt het Routebureau Utrecht onderdeel uit van de provincie Utrecht. Voor de uitvoering treden de provincie en gemeenten op als opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht.

Voor uitvoering van onze kerntaken werkt het Routebureau Utrecht nauw samen met talloze partners op het gebied van routebeheer, recreatieve ontwikkeling, informatie en marketing, monitoring en innovatie.

Nieuwe organisatie per 2023

Operationeel was het Routebureau Utrecht sinds 2018 ondergebracht bij Recreatie Midden-Nederland (RMN). Met het transitieproces van de recreatieschappen is RMN echter per eind 2022 opgeheven. Dit heeft gevolgen voor de opdracht en organisatie van het Routebureau Utrecht.

Per 2023 is het Routebureau Utrecht ondergebracht bij de provincie Utrecht (SLO/CER).