UNIFORM ROUTEBEHEER

Het Routebureau Utrecht zorgt voor het behoud en de bewaking van de kwaliteit van routes en routenetwerken. Hiervoor zorgen wij voor het uniform beheer en onderhoud van het fietsroutenetwerk (fietsknooppunten en LF-routes), wandelroutenetwerken (wandelknooppunten, LAW-routes en Streekpaden) en het sloepennetwerk.

In de praktijk

  • Coördinatie (digitaal/fysiek) routebeheer en onderhoudswerkzaamheden.
  • Kwaliteitsbewaking van bestaande en nieuw te ontwikkelen routes en routenetwerken, o.a. met een kwaliteitsprotocol.
  • Ondersteuning partners met kennis en kunde over routebeheer.
  • Het beheren (en doorontwikkelen) van het meldpunt voor klachten, knelpunten en suggesties omtrent het hoofdroutenetwerk.

N.B. het Routebureau Utrecht beheert de routenetwerken (bewegwijzering/markering) en niet de paden (ondergrond) en voorzieningen onderweg zoals bruggen, banken en overstapjes.

fietsroutenetwerk

Rens van Dinter

Coördinator beheer & onderhoud

Vragen over het uniform routebeheer, het onderhoud van routes en netwerken of de aanpassing of ontwikkeling van routes? Neem contact op met Rens en hij helpt je graag verder.