UNIFORM ROUTEBEHEER

Het Routebureau Utrecht zorgt voor het behoud en de bewaking van de kwaliteit van routes en bewegwijzerde routenetwerken in de provincie Utrecht. Hiervoor zorgen wij voor het uniform beheer en onderhoud van het fietsroutenetwerk (fietsknooppunten en LF-icoonroutes), wandelroutenetwerken (wandelknooppunten, LAW en Streekpaden) en het sloepennetwerk.

Activiteiten beheer en onderhoud

  • Beheer en coördinatie van jaarlijkse inspecties en onderhoudswerkzaamheden aan bewegwijzering en infopanelen.
  • Digitaal routebeheer en levering van GIS-data aan o.a. de landelijke routedatabank.
  • Kwaliteitsbewaking van bestaande en nieuw te ontwikkelen routes en routenetwerken, o.a. met een kwaliteitsprotocol.
  • Ondersteuning partners met kennis en kunde over routebeheer.
  • Het beheren van het meldpunt voor klachten, knelpunten en suggesties.

N.B. het Routebureau Utrecht beheert de bewegwijzerde routenetwerken. Het beheer van de paden en voorzieningen onderweg zoals bruggen, banken en overstapjes ligt bij de eigenaar van de ondergrond.

Routenetwerken in de provincie Utrecht in beheer bij het Routebureau Utrecht