INFORMATIE EN COMMUNICATIE

Het Routebureau Utrecht informeert inwoners en bezoekers over de fiets, wandel en vaarmogelijkheden in de provincie Utrecht. Met duidelijke en actuele informatie en gerichte publiekscommunicatie worden recreatieve routes en de routenetwerken onder de aandacht gebracht.

Activiteiten informatie en communicatie

  • Beheer en levering digitale routedata en content van routes, routenetwerken en toeristische overstappunten (TOPs).
  • Kwaliteitscontrole van themaroutes en content.
  • Coördinatie informatievoorziening over routes en recreatieve routenetwerken in de provincie Utrecht.
  • Stimuleren routegebonden buitenrecreatie en het profileren van routemogelijkheden. o.a. via het routeplatform Routes in Utrecht, lokale  media en via kanalen van partners.
  • Het ‘in de etalage zetten’ van een wisselend aanbod van routes voor verschillende doelgroepen.
  • Adviseren en ondersteunen bij (product)ontwikkeling van routes en  marketingactiviteiten en -campagnes waarin routes onder de aandacht gebracht worden.
  • Monitoring van trends en behoeften van gebruikers en deze inzichten delen met stakeholders.
  • Bekijk voor een uitgebreider overzicht van onze activiteiten ons jaarplan.
routesinutrecht.nl
Visit Utrecht Region