ROUTE ONTWIKKELING

Het Routebureau Utrecht werkt continu aan het verbeteren en ontwikkelen van de basisstructuur voor fietsen, wandelen en varen. Zo dragen we bij aan versterking van het recreatieve hoofdnetwerk van de provincie Utrecht. Ook denken we graag mee over recreatief beleid,  onderhouden we contacten met terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren,  marketingorganisaties (DMO’s), belangenorganisaties en routebureaus in het land voor onderlinge kennisuitwisseling en afstemming.

Kerntaken ontwikkeling

wandelnetwerk knooppunten