ROUTEONTWIKKELING

Het Routebureau Utrecht ondersteunt overheden en partnerorganisaties met kennis en kunde bij het ontwikkelen van nieuwe thematische routes en routenetwerken. Hierbij denken we graag mee over beleid en strategische keuzes bij projecten. Ook onderhouden we contacten met marketingorganisaties en routebureaus in het land voor onderlinge kennisuitwisseling en afstemming.

In de praktijk

  • Kwaliteitsbewaking bij het ontwikkelen van nieuwe routes en trajecten.
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe routenetwerken.
  • Monitoring van het gebruik, de beleving en (economische) impact
    van routegebonden recreatie.
wandelaars_amerongen

Jeroen van Noort

Manager Routebureau Utrecht

Jeroen is als manager van het Routebureau verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering. Daarnaast onderhoudt hij het contact met de opdrachtgevers en stakeholders en is aanspreekpunt voor het strategische beleid en ontwikkelingen.