ONZE OPDRACHTGEVERS

Het Routebureau Utrecht wordt gedragen en gefinancierd door alle 26 gemeenten en de provincie Utrecht. Zij hebben hiervoor een convenant gesloten en zijn gezamenlijk ‘eigenaar’ van het Routebureau Utrecht. De bestuurders komen twee maal per jaar bijeen voor een bestuurlijke tafel onder voorzitterschap van de gedeputeerde van provincie Utrecht.

Voor uitvoering van de kerntaken zijn meerjarige dienstverleningsovereenkomsten (DVO) afgesloten met de opdrachtgevers.

Provincie Utrecht en gemeenten

Onze partners

Het Routebureau is het centrale aanspreekpunt voor routegebonden recreatie in de provincie Utrecht. Voor uitvoering van onze kerntaken werken we – naast de overheden –  samen met terreinbeherende organisaties, particuliere landgoedeigenaren, landelijke belangenorganisaties, regionale destinatie marketingorganisaties (DMO),  routeontwikkelaars en andere routebureaus in het land.