ONZE OPDRACHTGEVERS

Het Routebureau Utrecht is een samenwerking van alle gemeenten en de provincie Utrecht. Zij hebben hiervoor een convenant gesloten en zijn deelnemer en ‘eigenaar’ van het Routebureau Utrecht. De bestuurders komen twee maal per jaar bijeen voor een bestuurlijke tafel onder voorzitterschap van de gedeputeerde van provincie Utrecht.

Voor uitvoering van de kerntaken zijn meerjarige dienstverleningsovereenkomsten (DVO) afgesloten met de opdrachtgevers.

Provincie Utrecht en gemeenten

Onze partners

Het Routebureau is het centrale aanspreekpunt voor routegebonden recreatie in de provincie Utrecht. Voor uitvoering van onze kerntaken werken we – naast de overheden en opdrachtgevers –  nauw samen met terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Het Utrechts Landschap en Natuurmonumenten, particuliere landgoedeigenaren en Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), landelijke belangenorganisaties zoals Fietsplatform, Wandelnet, NTFU en KWbN, regionale destinatie marketingorganisaties (DMO), NBTC en de Landelijke Data Alliantie (LDA), routeontwikkelaars en routebeheerders zoals het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en de andere routebureaus in het land.