Wandelaars bij de vernieuwde informatiezuil bij TOP Kasteel Groeneveld

Vernieuwde Toeristische Overstappunten (TOP) bij Slot Zeist en Kasteel Groeneveld onthuld

Op 19 oktober 2022 zijn twee vernieuwde informatiezuilen bij de Toeristische Overstappunten (TOP) onthuld bij Kasteel Groeneveld in Baarn en Slot Zeist. Door het nieuwe uiterlijk hebben deze TOP-locaties niet alleen een eenduidige uitstraling gekregen, maar ook meer attentiewaarde, een actualisatie van de routes en QR-codes voor het eenvoudig raadplegen van meer informatie. Komende tijd worden de andere TOP-locaties in de gemeente Baarn en Zeist ook aangepakt.

TOP’s in de provincie Utrecht

Een TOP bevindt zich op een locatie waar diverse fiets- en wandelroutes samen komen, goed bereikbaar is en beschikt over voldoende parkeergelegenheid. Vaak is horeca aanwezig waar naast een kop koffie en een rustmoment ook de e-bike kan worden opgeladen. Met al deze voorzieningen is een TOP een goed startpunt voor iedereen die er graag op uit gaat.

 In de provincie Utrecht zijn in totaal 48 Toeristische Overstappunten. De locaties worden als startpunt aanbevolen door de centrale ligging en bereikbaarheid, parkeervoorziening, horeca, informatie en faciliteiten. De TOP’s sluiten aan op de provinciale bewegwijzerde routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen, en zijn een prima middel om duurzame mobiliteit te bevorderen en op een goede manier sturing te geven aan spreiding van bewoners en bezoekers over de regio.

  • Samen met Michiel van der Schaaf (RBT Heuvelrug en Vallei), Jeroen van Noort (Routebureau Utrecht), Frank Okhuijsen (Provincie Utrecht), Corien Koreman en Anja Bon-Brouwer (Staatsbosbeheer) onthulde de Baarnse wethouder Hugo Prakke en collega Caroline van der Lee het vernieuwde Toeristisch Overstappunt bij Kasteel Groeneveld

    Onthulling vernieuwde TOP Toeristisch Opstappunt Kasteel Groeneveld Baarn
  • De eerste wandelaars bekijken de vernieuwde informatiezuil bij TOP Kasteel Groeneveld in Baarn

  • Samen met Michiel van der Schaaf (RBT Heuvelrug en Vallei), Jeroen van Noort (Routebureau Utrecht), Frank Okhuijsen (Provincie Utrecht) en Alette Geerts (Slot Zeist) onthulde wethouder Walter van Dijk (gemeente Zeist) het vernieuwde Toeristisch Overstappunt bij Slot Zeist.

    Onthulling vernieuwde TOP’s Toeristische Overstappunt Slot Zeist
  • Wethouder Walter van Dijk (gemeente Zeist) scant de QR voor de fietsroutes in Zeist.

Aantrekkelijker voor recreanten

Walter van Dijk, wethouder toerisme van de gemeente Zeist, is blij met de vernieuwing: “De nieuwe TOP’s zijn een prima startpunt voor bezoekers van Zeist om ons groen, onze vele monumenten en ons gezellige centrum te ontdekken. Wandelend of op de fiets zie je het meest!”. Zijn collega-wethouder Hugo Prakke van de gemeente Baarn vult aan: “Fantastisch dat straks alle TOP’s in de regio er hetzelfde uitzien en herkenbaar zijn. Belangrijk is daarbij dat er ruimte is voor de eigen lokale identiteit van Vorstelijk Baarn, dat helpt om de bezoeker er op te wijzen dat ook ons gezellige centrum een bezoek waard is.”

Toekomstplannen

De provincie Utrecht en het Routebureau Utrecht werken in de hele provincie aan de verbetering van de TOP’s door informatie te actualiseren, aansluiting op routenetwerken te herzien en de TOP’s meer onder de aandacht te brengen van inwoners en bezoekers. Ook vraagt het om een bredere visie op de rol en de samenhang van de verschillende Toeristische Overstappunten, Groene Entrees, OV-locaties en andere startpunten. Dit wordt gedurende 2023 verder opgepakt in samenwerking met gemeenten, terrein beherende organisaties, landgoedeigenaren, marketingorganisaties, ondernemers en andere betrokkenen.

 De vernieuwde TOP’s in Zeist en Baarn werden in samenwerking met Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei gerealiseerd. Het is een goede eerste stap voor de verbetering van andere TOP’s op de Utrechtse Heuvelrug, en vervolgens de andere Toeristische Overstappunten in de provincie Utrecht.