Realisatiefase wandelroutenetwerk Utrecht-oost van start

Bestuurders provincie en gemeenten geven startsein voor afronding provincie dekkend netwerk.

Bestuurders van provincie Utrecht en 13 gemeenten geven het startsein voor realisatie van het wandelroutenetwerk Utrecht-oost

Diverse wandelroutes op de Utrechtse Heuvelrug, regio Amersfoort en delen van de Gelderse Vallei worden onderdeel van een uniform bewegwijzerd wandelroutenetwerk. De provincie Utrecht en dertien gemeenten hebben een overeenkomst gesloten voor de realisatie hiervan.

Wandelroutenetwerk Utrecht-oost

Het nieuwe wandelroutenetwerk verbindt straks natuur- en recreatiegebieden, steden en dorpen via de bestaande wandelpaden aan elkaar. Het netwerk wordt, via bestaande wandelpaden, gemarkeerd met knooppuntnummers; een landelijk beproefd systeem en vergelijkbaar met de bekende fietsknooppunten. Het beoogde wandelnetwerk in Utrecht-oost zal naar schatting een lengte hebben van totaal 865 kilometer.

Wandelnetwerken in de provincie Utrecht

Afgelopen jaren is al ruim 1800 kilometer wandelnetwerk gerealiseerd in het Groene Hart, Utrecht-midden, Vijfheerenlanden en de Kromme Rijnstreek. Dit is het resultaat van jarenlange samenwerking tussen provincie Utrecht, gemeenten, terreinbeheerders en landgoedeigenaren, wandelorganisaties en talloze vrijwilligers.

“Het is onze ambitie om nu het wandelnetwerk ‘af te maken’ en te komen tot één aaneengesloten netwerk van wandelmogelijkheden in de gehele provincie Utrecht. Dit versterkt ons hoofdnetwerk en biedt talloze kansen voor recreatie in de buitenlucht”.

Samenwerking tussen provincie Utrecht en 13 gemeenten

Voor de realisatie betaalt de provincie Utrecht 75% van de kosten. De overige 25% van de aanleg, alsmede het toekomstig beheer en onderhoud van de bewegwijzering, wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist.

Door het Routebureau Utrecht is al een globale verkenning uitgevoerd naar de wandelmogelijkheden. Hier waren gemeenten, wandelorganisaties en terreinbeheerders bij betrokken. Met het sluiten van de overeenkomst tussen provincie Utrecht en gemeenten, kan het project de volgende fase in. Hierbij worden eerst de beoogde verbindingen afgestemd met terreinbeheerders en grondeigenaren en wordt het ontwerp van het wandelnetwerk verder uitgewerkt. Pas daarna kan de bewegwijzering geplaatst, bestaande themaroutes geïntegreerd en oude markeringen verwijderd. Naar verwachting zal het nieuwe wandelroutenetwerk eind 2023 gereed zijn.