JAARPLAN 2024 ROUTEBUREAU UTRECHT

Het Routebureau Utrecht is het centrale aanspreekpunt voor routegebonden recreatie in de provincie Utrecht. Naast het beheer van de routenetwerken, adviseren we bij recreatieve ontwikkeling en informeren we inwoners en bezoekers over de recreatieve routes. In dit jaarplan 2024 van het Routebureau Utrecht beschrijven we onze activiteiten in 2024 en de contouren voor de jaren daarna.

Ontwikkeling routenetwerken

In 2024 zijn de routenetwerken volop in beweging. Zo wordt het nieuwe wandelroutenetwerk Utrecht-oost aangelegd en voeren we een verkenning uit voor de revisie van bestaande wandelnetwerken. Bovendien wordt gestart met het vervangen en optimaliseren van het fietsknooppuntensysteem in de gehele provincie Utrecht.

Routebeheer en data

De toenemende routenetwerken vragen om nog meer regie op uniformiteit en kwaliteit. Met een provinciaal streefbeeld bewegwijzering maken we afspraken over eenduidige markeringen en gaan we verrommeling in het landschap tegen. Naast beheer van het fysieke netwerk is versterking van onze routedata essentieel. Informatie over zowel routes als paden en voorzieningen draagt bij aan de efficiency van het beheer en biedt belangrijke input voor recreatieve ontwikkeling en beleid.

Informatie over routes

Fietsen, wandelen en varen zijn een belangrijk onderdeel van de vrijetijdsbesteding van onze inwoners en bezoekers. De recreatiebehoefte in de provincie Utrecht neemt toe en de ruimte is beperkt. Met de goede informatie over routes in eigen woonomgeving en gerichte publiekscommunicatie kunnen we recreanten over de juiste paden leiden. Zo dragen de recreatieve routenetwerken bij aan sturing en duurzame spreiding in de regio.

Versterking routegebonden recreatie

Het Routebureau Utrecht werkt continu aan het optimaliseren van routes en routenetwerken. We kijken ernaar uit om ook in 2024 en de jaren daarna samen met de provincie, gemeenten en alle partners gezamenlijk routegebonden recreatie in de provincie Utrecht verder te versterken.