INFORMATIE EN MARKETING

Het Routebureau Utrecht zorgt voor de informatie over en profilering van thematische routes en routenetwerken. Met duidelijke, actuele informatie over routemogelijkheden en via gerichte campagnes worden de fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden onder de aandacht gebracht bij inwoners en (inter)nationale bezoekers van de provincie Utrecht.

Kerntaken informatie en marketing

  • Centraal beheer/levering data en content van routes, routenetwerken en toeristische overstappunten (TOP’s) in UBase en kanalen van derden.
  • Het profileren van thematische fiets-, wandel- en vaarroutes en routenetwerken op RoutesinUtrecht.nl, social media en via websites van marketingpartners.
  • Het ‘in de etalage zetten’ van een wisselend aanbod van thematische routes, voor verschillende doelgroepen (zowel inwoners als bezoekers) via routecards, publicaties in magazines, bloggers/ vloggers en online campagnes.
  • Uitvoering en ondersteuning van marketingacties en -campagnes waarin routes onder de aandacht gebracht worden, samen met de marketingpartners (DMO’s) en in aansluiting op Utrechtse iconen/verhaallijnen, jaarthema’s, campagnes NBTC, regiostrategie (Visit Utrecht Region) en grote evenementen.
  • Adviseren van derden bij het ontwikkelen van routes, arrangementen en andere initiatieven omtrent routes.
  • Monitoring van trends en wensen/behoeften van consumenten en deze inzichten delen met stakeholders.
routesinutrecht.nl
Visit Utrecht Region