JAARPLAN 2023 ROUTEBUREAU UTRECHT

De prachtige landschappen en diverse natuur- en recreatiegebieden in de provincie Utrecht nodigen uit om naar buiten te gaan. Om te ontspannen en tot rust te komen of juist actief bezig te zijn. Er wordt volop gefietst, gewandeld en gevaren en de bewegwijzerde routenetwerken en mooie themaroutes bieden hiervoor talloze mogelijkheden.

Routebureau Utrecht

Het Routebureau Utrecht is het centrale aanspreekpunt voor routegebonden recreatie in de provincie Utrecht. Naast het beheer van de routenetwerken, adviseren we bij recreatieve ontwikkeling en informeren we inwoners en bezoekers over de recreatieve routes. In dit jaarplan geven we inzicht in onze activiteiten in 2023.

Ontwikkeling routenetwerken

De ontwikkeling van routenetwerken staat nooit stil. Zo gaan we samen met de provincie Utrecht komend jaar aan de slag met de revisie en verbetering van het fietsknooppuntennetwerk en wordt een uitgebreid nieuw wandelroutenetwerk in het oostelijk deel van de provincie gerealiseerd. Hiermee zullen de routenetwerken in beheer flink toenemen.

Dit vraagt om nog meer regie op uniformiteit en kwaliteit. Hiervoor werken we aan een nieuw provinciaal streefbeeld bewegwijzering om zo verrommeling in het landschap tegen te gaan.

Informatie over routes

Er is een toenemende vraag naar goede informatie over routes, startpunten en bereikbaarheid. Door in 2023 vooral in te zetten op het uitbreiden van data en dit te gebruiken voor lokale informatievoorziening kunnen we inwoners goed informeren over de recreatiemogelijkheden in eigen woonomgeving. Dit bevordert bovendien de spreiding van drukte en voorkomt ergernissen op locatie.

Nieuwe organisatie

Vanaf 2023 maakt het Routebureau Utrecht onderdeel uit van de provincie Utrecht. Dit vraagt komend jaar extra aandacht om de organisatie goed in te richten en de deelnemers en stakeholders blijvend te informeren. We kijken ernaar uit om vanuit de nieuwe positie samen met de provincie, gemeenten en alle partners aan de slag te gaan om routegebonden recreatie in de provincie Utrecht te versterken.

jaarplan2021