Verkenning upgrade fietsroutenetwerk

Het recreatieve fietsroutenetwerk (fietsknooppunten) in de provincie Utrecht is ruim 12 jaar oud. Fietsroutenetwerken zijn echter niet statisch. De omgeving verandert waardoor knelpunten of juist kansen ontstaan (denk aan nieuwe woonwijken, fietspaden of bezienswaardigheden). Ook is het stroomlijnen van verschillende groepen en het spreiden van recreatieve druk van belang.

Bovendien heeft een groot deel van de bewegwijzering inmiddels het einde van de houdbaarheid bereikt en moet worden vervangen. Een goed moment om het gehele routenetwerk tegen het licht te houden en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen voor verbetering.

De provincie Utrecht (zowel domein mobiliteit als recreatie) en het Routebureau Utrecht hebben adviesbureau Witteveen+Bos gevraagd in het najaar van 2021 een verkenning uit te voeren voor een upgrade/revisie van de bewegwijzering van het fietsroutenetwerk in de provincie Utrecht. Zij gaan na een inventarisatie van bestaande data en kwaliteitseisen in gesprek met gemeenten, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren en belanghebbenden.

Eind 2021 volgt een overzichtskaart met kansen voor (aanpassing) van de routetracés, inclusief een doorrekening van benodigde investering voor de nieuwe bewegwijzering en toekomstig beheer.

1.500 km

Fietsroutenetwerk
(knooppunten)

4,5 van 5

sterren kwaliteitsmonitor
landelijk fietsplatform

54 miljoen

euro jaarlijkse bestedingen recreatief fietsen provincie Utrecht

“NA 12 JAAR IS DIT EEN GOED MOMENT OM HET GEHELE RECREATIEVE FIETSNETWERK TEGEN HET LICHT TE HOUDEN EN GEREED TE MAKEN VOOR DE TOEKOMST”.