Netwerkmiddag recreatie en toerisme

Vrijetijdssector weer samen tijdens netwerkmiddag recreatie en toerisme provincie Utrecht

Vertegenwoordigers en betrokkenen uit de vrijetijdssector waren weer fysiek bijeen tijdens een netwerkmiddag recreatie en toerisme. Er werd gesproken over het provinciaal beleid voor de komende jaren en over de subsidies waarmee de provincie Utrecht recreatie en toerisme wil stimuleren.

Gastheer Bart Blikman (general manager Carlton President) heette de aanwezigen welkom en sprak over de aantrekkende bezoekerseconomie.  Gedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht sprak vervolgens over het nieuwe beleid. Het nieuwe Programma Recreatie & Toerisme (PR&T) 2022-2025 is ontwikkeld samen met de sector en stakeholders. In dit nieuwe beleid wordt speciale aandacht gegeven aan het toegankelijker maken van recreatief groen, met betere voorzieningen, en duurzamere vormen van toerisme. Ook worden het recreatieve (hoofd)routenetwerk voor wandelen, fietsen en varen verbeterd, en krijgen vakantieparken samen met gemeenten een impuls.

Subsidieregeling Recreatie en Toerisme

Ten slotte vertelde Schaddelee over de nieuwe subsidieregeling Recreatie en Toerisme waarmee o.a. het zakelijke toerisme kan worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door het organiseren  van kennisevenementen. Na dit welkomstwoord werden de aanwezigen nog meer inhoudelijk bijgepraat in het nieuwe omgevingswetprogramma.

Visit Utrecht Region

Daarna hield ‘Visit Utrecht Region’, het samenwerkingsverband van Utrechtse destinatie marketing organisaties (DMO), een presentatie over hun nieuwe meerjarenstrategie. Na de pauze was er aandacht voor inzicht & data en hoe dit kan helpen bij spreiding van bezoekers aan natuur- en recreatiegebieden in de provincie Utrecht. Een voorbeeld hiervan is de Druktemonitor Utrecht. Ook werden de bezoekers bijgepraat over een nieuw fietsproject en de Vuelta Holanda.

Meer weten? Bekijk het beeldverslag van de netwerkmiddag met alle presentaties:

Beeldverslag netwerkmiddag Recreatie en toerisme mei 2022