Gemeenten en provincie herbevestigen samenwerking Routebureau Utrecht

Bestuurders van de gemeenten en de provincie Utrecht herbevestigen de samenwerking in het Routebureau Utrecht

Routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen opnieuw gewaarborgd

De 26 Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht herbevestigen de samenwerking in het Routebureau Utrecht voor de recreatieve routes en routenetwerken.

Met ondertekening van een convenant hernieuwen zij de samenwerking voor het beheer, de ontwikkeling en de informatie en marketing voor de recreatieve fiets-, wandel- en vaarroutes in de provincie Utrecht. Het Routebureau Utrecht wordt per 2023 ondergebracht bij de provincie Utrecht.

Routebureau Utrecht

Sinds 2018 is het Routebureau Utrecht het centrale aanspreekpunt voor ‘routegebonden recreatie’ in de provincie Utrecht. Met een focus op kwaliteit, uniformiteit en toegankelijkheid van routes beheert het Routebureau Utrecht de bewegwijzerde recreatieve routenetwerken, waaronder het fietsroutenetwerk met fietsknooppunten en de bewegwijzerde wandelroutenetwerken. Het Routebureau Utrecht is verbinder tussen provincie, gemeenten, routeontwikkelaars, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren, marketingorganisaties en partijen die zich bezighouden met recreatieve routes.

Gemeenten en provincie herbevestigen de samenwerking Routebureau Utrecht

Nieuwe organisatie

Het Routebureau Utrecht was afgelopen jaren operationeel onderdeel van Recreatie Midden-Nederland, tevens uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen. In verband met de aanstaande opheffing van RMN is gezocht naar een nieuwe organisatievorm. Uitgangspunt is dat de samenwerking tussen provincie en gemeenten gelijkwaardig blijft en het Routebureau vanuit dezelfde identiteit blijft functioneren. Per 1 januari 2023 zal het Routebureau Utrecht, in de huidige vorm, organisatorisch worden ondergebracht bij de provincie Utrecht.

Herbevestiging samenwerking gemeenten en provincie Utrecht

Tijdens het bestuurlijk overleg op 25 november 2022 is het hernieuwde convenant ondertekend door de portefeuillehouders recreatie van alle Utrechtse gemeenten en door de gedeputeerde Rob van Muilekom van de provincie Utrecht. Hiermee herbevestigen de gemeenten en de provincie Utrecht de samenwerking in het Routebureau Utrecht en zijn de routenetwerken voor fietsen, wandel en varen in de provincie Utrecht ook komende jaren gewaarborgd.