ANWB onderzoek recreatief fietsen:

Recreatieve fietsers in de provincie Utrecht fietsen vaker en verder

ANWB factsheet recreatief fietsen in de provincie Utrecht

Recreatieve fietsers stappen vaker op de pedalen dan vijf jaar geleden en oordelen gunstiger over de mogelijkheden om te fietsen in de provincie Utrecht. Zij  geven het fietsen in deze provincie een rapportcijfer 8.2, gelijk aan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit onderzoek van de ANWB.

ANWB onderzoek recreatief fietsen

Toch zien recreatieve fietsers ook verbeterpunten voor Utrecht. Veiligheid en comfort van de fietspaden en wegen kunnen volgens de helft van de fietsers beter. Fietsers storen zich met name aan te smalle paden. Ook drukte op fietspaden, snelheidsverschillen en asociaal gedrag zijn voor fietsers een ergernis.

Tweederde van de recreatieve fietsers maakt tenminste één of meerdere tochten per week. Zij leggen veel kilometers af; een gemiddelde tocht van een e-biker ligt tussen de 30 en 50 km, wielrenners leggen vaker tussen 50 en 70 km of meer af en ‘gewone’ fietsers zijn goed voor afstanden tot 30 km. Opvallend is dat het aantal ondervraagden dat een fietstocht vanaf een parkeerplaats begint, is toegenomen. Van 10% in 2016 naar 14% in 2021. Onder e-bikers gebruikt 21% de auto met een fietsdrager om een ander gebied te bereiken. Een ontwikkeling die in andere provincies nog meer te zien is.

Zeker 37% van de ondervraagden gebruikt een e-bike voor een recreatieve fietstocht in Utrecht. Dat is een groei vergeleken met 2016, toen het gemiddelde aantal 28% was. De ANWB ziet een toename van het e-bike-gebruik onder alle leeftijden en in alle provincies. In Utrecht ligt het aandeel e-bikes het laagst, gemiddeld voor Nederland is het 52%.

Recreatief fietsen is één van de populairste vrijetijdsbestedingen onder Nederlanders. In het eerste coronajaar 2020 werden 30% meer recreatieve kilometers op de fiets afgelegd vergeleken met 2019. Het aantal verkochte e-bikes neemt enorm toe. In 2021 was meer dan de helft van het aantal verkochte fietsen een e-bike.

De ANWB wil dat mensen veilig en met plezier kunnen fietsen. Dat betekent veilige en geschikte fietspaden en voldoende voorzieningen onderweg voor fietsers. De ANWB voert dit onderzoek elke vier jaar uit om de kwaliteit van Nederland fietsland te monitoren.


Factsheet en rapportage

Lees het onderzoek recreatief fietsen in Nederland op anwb.nl/recreatieffietsen.

Op de aparte pagina voor de provincie Utrecht zijn alle resultaten te bekijken.

ANWB factsheet recreatief fietsen in de provincie Utrecht

Revisie fietsknooppuntensysteem

Gerelateerd: het Routebureau Utrecht en de provincie Utrecht werken aan de revisie en upgrade van het volledige fietsknoopuntensysteem in de provincie Utrecht.