Wandelroutenetwerk Utrecht-oost FAQ

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden (Frequently Asked Questions of FAQ) over de realisatie van het nieuwe wandelroutenetwerk Utrecht-oost (Utrechtse Heuvelrug, regio Amersfoort en delen van de Gelderse vallei).

Een wandelroutenetwerk verbindt met een eenduidige bewegwijzering wandelroutes aan elkaar. Zo ontstaat een uitgebreid netwerk van verbonden wandelmogelijkheden. Het systeem werkt als volgt: je wandelt van knooppunt naar knooppunt; pijlen wijzen de weg. Dit is vergelijkbaar met het fietsknooppuntennetwerk. Alle routes (tracés) zijn in twee richtingen bewegwijzerd.

Met Utrecht-Oost bedoelen we de Utrechtse Heuvelrug en de regio’s Amersfoort en Gelderse Vallei in de provincie Utrecht. Het wandelroutenetwerk wordt aangelegd in de volgende 13 gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist.

Het wandelroutenetwerk Utrecht-Oost wordt in 2023 in verschillende fasen aangelegd. Naar verwachting kan de plaatsing van de bewegwijzering in de tweede helft van 2023 van start.

Een bewegwijzerd wandelnetwerk bestaat uit knooppunten; vergelijkbaar met het bekende fietsroutenetwerk. Met dit landelijk gebruikt systeem wandelt men van knooppunt naar knooppunt. Pijlen wijzen de weg en alle routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd.

wandelnetwerk kromme rijnstreek

Dit wandelroutenetwerk stimuleert het recreatief wandelen en biedt kansen voor route gebonden recreatie. Bezoekers en inwoners gaan gemakkelijker verschillende gebieden en landschappen verkennen. Dit draagt bij aan een goede gezondheid, een prettige leefomgeving en de lokale economie.
Bij het ontwerp van het wandelroutenetwerk is bijzondere aandacht besteed aan een goede balans tussen recreatie en natuur, druktespreiding en het tegengaan van verrommeling (verminderen van bewegwijzering). Na dit project is het wandelroutenetwerk in de provincie Utrecht compleet.

In de provincie Utrecht zijn al wandelroutenetwerken in het Groene Hart, Vijfheerenlanden, Utrecht-Midden en de Kromme Rijnstreek. Het Wandelroutenetwerk Utrecht-Oost wordt aangesloten op het bestaande Utrechtse wandelnetwerk. Het wandelroutenetwerk wordt buiten de provincie Utrecht ook aangesloten op de wandelroutenetwerken van Gooi & Vechtstreek (provincie Noord-Holland) en de Veluwe (provincie Gelderland).

Het beheer en onderhoud van het wandelroutenetwerk wordt verzorgd door het Routebureau Utrecht. Hiermee bedoelen we het digitaal beheer (GIS-data) en de inspecties en het onderhoud van de bewegwijzering, zoals palen, schildjes en informatiepanelen. Ook het actueel houden van de informatie voor routeplanners, stremmingen en beheer van het meldpunt vallen hieronder.

Het onderhoud van de wandelpaden en voorzieningen (hekken, overstapjes, bruggen, bankjes) is veelal de verantwoordelijkheid van de grondeigenaren en terreinbeherende organisaties.

Na een uitgebreide verkenning is het ontwerp (de kaart) van het wandelroutenetwerk Utrecht-Oost tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten, terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten), landgoedeigenaren, Utrechts Particulier Grondbezit, Landschap Erfgoed Utrecht (Klompenpaden) en Wandelnet (Lange Afstand Wandelpaden, streekpaden en NS-routes).

Het wandelroutenetwerk maakt gebruik van bestaande wandelroutes en wandelpaden, onder andere over landgoederen, door agrarisch gebied of over andere particuliere gronden. Het huidige ontwerp met routelijnen is hiervoor afgestemd met de eigenaren en/of exploitanten. In de detail ontwerpfase wordt de locatie van de bewegwijzering tot in detail uitgewerkt. Van elk paaltje en bordje is dan bekend waar het komt en wat er op komt te staan. Voor aanleg wordt de bewegwijzering met de grondeigenaren afgestemd.

Het wandelroutenetwerk is gebaseerd op routes (tracés) van bestaande wandelpaden en wandelroutes. Hiervoor is in de eerdere verkenning een uitgebreide inventarisatie gedaan. Denk hierbij aan de gekleurde routes van de Stichtse Lustwarande, Lange Afstand Wandelpaden (LAW), streekpaden, klompenpaden en talloze thematische wandelroutes van landgoedeigenaren en terreinbeherende organisaties.

De routes van de LAW-, streek- en klompenpaden blijven bestaan. Deze routes worden geïntegreerd in de bewegwijzering van het wandelroutenetwerk Utrecht-Oost. Daarnaast worden diverse nieuwe ‘kleurenroutes’ toegevoegd, onder andere gebaseerd op de routes van de Stichtse Lustwarande. De verouderde bewegwijzering van het Lustwarande netwerk wordt weggehaald.

Een bewegwijzerd wandelnetwerk bestaat uit knooppunten; vergelijkbaar met het bekende fietsroutenetwerk. Met dit landelijk gebruikt systeem wandelt men van knooppunt naar knooppunt. Pijlen wijzen de weg en alle routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd.
Nieuw in dit wandelroutenetwerk Utrecht-Oost is de toevoeging van gekleurde themaroutes. Hierdoor ontstaat een ‘hybride systeem’. Een ‘hybride’ netwerk biedt – naast de basis van wandelen op knooppuntnummer – de mogelijkheid om kleurenroutes en themaroutes te markeren. Hiermee ontstaan meer routemogelijkheden binnen één eenduidig systeem.

Het wandelroutenetwerk maakt gebruik van bestaande wandelroutes en wandelpaden. Hierdoor verandert er niets aan de huidige regels op de locaties.

Op de openbare weg zijn wandelaars kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarom is verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt voor de provincie Utrecht, de betrokken gemeenten, de terrein beherende organisaties (Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten) en het Routebureau Utrecht. Vooral het veilig oversteken van provinciale N-wegen heeft extra aandacht gekregen. Alle oversteekplaatsen zijn beoordeeld door een verkeersdeskundige en de wandelroutes zijn op diverse plekken aangepast.

De nummers van de knooppunten worden ruim voor aanleg van het netwerk bekend gemaakt. Dit gebeurt zodra het ontwerp definitief is en een kaart hiervan wordt gepubliceerd. De data wordt dan ook opgenomen in de landelijke routedatabank en is dan beschikbaar voor wandelplanners, wandelkaarten, apps etc.

Nadat de bewegwijzering van het wandelroutenetwerk Utrecht-Oost is geplaatst, zal het routenetwerk eerst door vrijwilligers uitgebreid worden gecontroleerd. Dit kan nog tot enige correcties en aanpassingen leiden. Als deze zijn verwerkt, is het wandelroutenetwerk definitief en kunnen informatiepanelen met een wandelkaart worden geplaatst. De verwachting is dat de informatiepanelen begin 2024 worden geplaatst.

Een Toeristisch overstappunt (TOP) is een startpunt waar je de auto kunt parkeren om vanuit daar te gaan wandelen, fietsen of varen. Elke TOP beschikt over een informatiepaneel met daarop een kaart van de omgeving en de bewegwijzerde routes die vanaf dat punt te volgen zijn. Het is de bedoeling dat op termijn de informatiepanelen van de TOP’s in Utrecht-Oost worden vernieuwd. Aangezien het fietsknooppuntennetwerk in de provincie Utrecht ook wordt vernieuwd, is nog niet exact bekend wanneer dit gaat plaatsvinden.

Aangezien we stap voor stap streven naar een toonaangevend wandelroutenetwerk, staan wij open voor routesuggesties. Let wel: het toevoegen van routes (tracés) is een complex proces en aanpassingen of toevoegingen in het wandelroutenetwerk kunnen wellicht niet worden gerealiseerd, aangezien dit afstemming vraagt met grondeigenaren, gemeenten en belanghebbenden. Je kunt je routesuggestie voor 1 februari 2023 mailen naar info@routebureau-utrecht.nl o.v.v. Wandelroutenetwerk Utrecht-oost.

Kijk voor de actuele status en nieuws over de realisatie op de speciale projectpagina wandelroutenetwerk Utrecht-Oost.

Vragen over de realisatie van het wandelroutenetwerk Utrecht-Oost (of andere vragen over wandelnetwerken en/of recreatieve routes in de provincie Utrecht) kun je mailen naar info@routebureau-utrecht.nl.