JAARPLAN 2021 ROUTEBUREAU UTRECHT

Door de coronacrisis was 2020 een turbulent jaar. Onze inwoners zochten massaal naar recreatiemogelijkheden dicht bij huis en samen met de zomervakantie in eigen land, zorgde dit voor een enorme toename van de behoefte aan lokale fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden.

Gelukkig hebben we veel mooie routes te bieden! Met duizenden kilometers aan beweg­wijzerde routes en routenetwerken zijn er volop mogelijkheden. Afgelopen jaar is boven­dien het fietsnetwerk in Vijfheerenlanden herzien en is het nieuwe wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek geopend. In 2021 zullen we een rol spelen in de volgende stap in uitbreiding en upgrade van de routenetwerken.

De recreatiebehoefte neemt toe in de provincie Utrecht. Op sommige plekken is het vaak (te) druk. Dit is niet goed voor de leefbaarheid, de recreatiebeleving en duurzame ontwik­keling. Daarom zijn (drukte)monitoring, spreiding van recreatieve druk, en de balans tussen natuur en recreatie ook voor ons in 2021 belangrijke thema’s. In strategische samenwerking met andere organisaties kunnen we bezoekersstromen over de juiste paden leiden.

Fietsen, wandelen en varen leveren een belangrijke bijdrage aan de vrijetijdseconomie. Voor 2021 is voor de recreatiesector nog veel onzeker. Het Routebureau Utrecht zet in ieder geval blijvend in op het versterken van de routenetwerken en het profileren van routes (met ruimte). Met uniform beheer, bewaking van de kwaliteit, het juiste overzicht en extra focus op inzicht en goede informatievoorziening kunnen we onze inwoners en bezoekers ook komend jaar weer (veilig) op de fiets, al wandelend of varend laten genieten van de provincie Utrecht.

jaarplan2021