Nieuw recreatief fietspad tussen IJsselstein en Utrecht

Opening Verlengde Meerlopad fietspad tussen IJsselstein en UtrechtHet fietsnetwerk in de provincie Utrecht is uitgebreid met een nieuw fietspad tussen tussen IJsselstein en Utrecht. Wethouders Kees Geldof  (IJsselstein) en Lot van Hooijdonk (Utrecht) openden samen met gedeputeerde Arne Schaddelee (provincie Utrecht) en voorzitter Johan van Everdingen (Recreatieschap Stichtse Groenlanden) het  nieuwe fietspad tussen de Noord-IJsseldijk en de Nedereindseweg. Het fietspad draagt nu nog de werknaam ‘Verlengde Meerlopad’, maar begin 2022 buigt de IJsselsteinse straatnamencommissie zich over een nieuwe definitieve naam, die linkt naar de rijke historie van het gebied.
Update: in juni 2022 is bekend gemaakt dat het fietspad ‘Marrepad’ zal gaan heten.

Met het bevestigen van knooppunt nummer 77 werd het fietspad officieel in gebruik genomen en ook meteen toegevoegd aan het recreatieve fietsknooppuntennetwerk.

Het project is in opdracht van recreatieschap Stichtse Groenlanden, uitgevoerd door Recreatie Midden-Nederland en aannemersbedrijf Mouwrik uit Waardenburg en in samenwerking met gemeenten IJsselstein en Utrecht, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer. Het Routebureau Utrecht verzorgde de markering van het recreatieve routenetwerk.

Natuurvriendelijk en verkeersveiligheid

Ook aan de natuur is gedacht, want de oevers van de watergang langs het fietspad zijn als onderdeel van het project natuurvriendelijk ingericht. Verder heeft de gemeente IJsselstein een aanpassing aan de Noord-IJsseldijk uitgevoerd om de veiligheid van de fietser te verhogen. Het nieuwe kruispunt is met rood asfalt, middenstrook en verkeersdrempels uitgevoerd als 30 km/uur-zone.

Groen groeit mee

Het ‘Verlengde Meerlopad’ is onderdeel van het in 2020 afgeronde programma ‘Recreatie om de Stad’ (RodS) van de provincie Utrecht en is één van de laatste projecten. Vanuit dit programma zijn verschillende groengebieden en recreatieve verbindingen in de provincie Utrecht gerealiseerd, ondanks dat in 2011 de bijdrage vanuit het Rijk stopte.
Aan de samenwerking willen provincie en gemeenten graag een vervolg geven, zodat de groei van de regio hand in hand gaat met vergroening en kwaliteitsverbetering ten behoeve van mens en natuur. In het visiedocument ‘Integraal ruimtelijk perspectief’ hebben 16 Utrechtse gemeenten (U16) samen met de provincie vastgelegd dat ‘groen’ meegroeit met de stedelijke ontwikkeling in de regio. Hiermee kunnen de groene kwaliteiten van de regio worden versterkt en worden behouden. Deze groene ambities zijn vertaald in het programma ‘Groen Groeit Mee’. De opening van het nieuwe fietspad maakt duidelijk dat met een goede samenwerking er ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden.