De provincie Utrecht is namens het Routebureau Utrecht de opdrachtgever voor leveringen. Graag wijzen we onze leveranciers op de  volgende vereisten voor facturatie:

Factuuradres

De leverancier mailt de factuur als pdf naar provincie-utrecht@factuurportal.eu, of stuurt deze per post naar de provincie met het factuuradres:

Provincie Utrecht
t.a.v. Crediteuren
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Eisen factuur als pdf

 • Lever maximaal één factuur per e-mail aan.
 • De mail mag als geadresseerde (bij ‘Aan’) alleen: provincie-utrecht@factuurportal.eu bevatten.
  Er mogen wel andere geadresseerden als kopie (bij ‘CC’) opgenomen worden.
 • Lever de factuur aan als ‘readable pdf’ of UBL-bestand;
 • De factuur dient alle wettelijk vereiste informatie te bevatten van de Belastingdienst.
 • De factuur bevat altijd een verplichting en/of ordernummer!
  Deze is door het Routebureau Utrecht verstrekt aan de leverancier). Het nummer bestaat uit 10 cijfers en begint met 41**.
  Let op: zonder dit nummer kan de factuur niet verwerkt worden!
 • De factuur mag voorzien zijn van bijlagen (zoals een toelichting). Deze kunnen in meerdere bestandsformaten worden aangeleverd (pdf, jpeg, Word, Excel, etc.). Bevat de e-mail meerdere bestanden (factuur + bijlagen)? Zorg dan dat in de bestandsnaam van de factuur het woord “factuur” staat. Zorg ervoor dat in de bestandsnaam van de bijlagen dit woord niet voorkomt.
 • Lever ook creditfacturen aan via provincie-utrecht@factuurportal.eu. Hiervoor gelden dezelfde aanlevereisen als bij een reguliere factuur.
 • Rekening-, BIC-, BTW- en KVK-nummer provincie Utrecht:

  IBAN: NL03RABO0394554000
  BIC: RABONL2U
  BTW: NL001797864B02
  KvK: 30277172