Wandelroutenetwerken in de provincie Utrecht

Nederland is rijk aan wandelaars en de provincie Utrecht heeft hen veel te bieden. Een adequaat, uniform wandelnetwerk en goede promotie van wandelroutes stimuleren het wandelen en zorgen ervoor dat bezoekers en inwoners gemakkelijker de verschillende landschappen gaan verkennen. Dit draagt bij aan gezondheid, de leefomgeving en de lokale economie.

Afgelopen jaren is door Recreatie Midden-Nederland een wandelnetwerk op basis van knooppunten ontwikkeld in het westelijk deel van de provincie (Groene Hart Utrecht-west en Utrecht-midden). Dit netwerk is in 2020 verder uitgebreid in de Kromme Rijnstreek.

De provincie Utrecht en het Routebureau Utrecht breiden het Utrechtse wandelnetwerk komende periode uit met de ontwikkeling van het wandelroutenetwerk Utrecht-oost;  regio Amersfoort, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en een deel van de Gelderse Vallei (Renswoude, Veenendaal en Rhenen). Hiermee beschikt de provincie Utrecht dan over een volledig dekkend wandelroutenetwerk.

kaart overzicht wandelnetwerken utrecht

Doel is om tot ontwikkeling van een volledig wandelroutenetwerk in de provincie Utrecht te komen. Dit versterkt het recreatief hoofdnetwerk en biedt kansen voor routegebonden buitenrecreatie, rekening houdend met recreatieve zonering en toeristische spreiding.

Waarom ontwikkelen we de wandelnetwerken?

 • Spreiding en zonering

  Een wandelnetwerk geeft sturing aan recreanten en toeristen, draagt bij aan spreiding in het gebied en houdt rekening met recreatieve zonering.

 • Economisch rendement

  Bestedingen onderweg, vervoer en verblijf dragen in sterke mate bij aan de lokale economie.

 • Gezondheid

  Een goed wandelaanbod draagt bij aan een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners.

 • Wandelwensen

  Een wandelnetwerk komt tegemoet aan wandelwensen van de hedendaagse wandelaar en biedt meer vrijheid en keuzemogelijkheden in het wandelaanbod.

 • Uniform systeem

  Een wandelnetwerk biedt een uniform, herkenbaar systeem van bewegwijzering en gaat verrommeling in het landschap tegen.

 • Themaroutes

  Een wandelnetwerk met knooppunten biedt een solide basis voor de ontwikkeling van themaroutes.

Een goed routenetwerk is voor veel wandelaars fijn! Niet alleen voor toeristen die de regio niet kennen. Ook voor inwoners van de provincie Utrecht zelf die zo vanaf hun voordeur willen wandelen. Een rondje lopen zorgt voor ontspanning, is leuk en nog gezond ook! Juist een routenetwerk brengt mensen weer op nieuwe ideeën, ook dicht bij huis.”

“Het versterken van het recreatief hoofdnetwerk is onderdeel van onze Agenda Recreatie en Toerisme. Fietspaden, wandelpaden en zoveel mogelijk mooie routes, dat is onze ambitie. Heel veel mensen willen genieten van de prachtige Utrechtse landschappen en die mogelijkheid bieden we ze graag!”

 • 2014

  Groene Hart

  600 km wandelroutenetwerk met knooppunten gerealiseerd

 • 2017

  Utrecht-midden

  500 km wandelroutenetwerk met knooppunten gerealiseerd

 • 2019-2020

  Kromme Rijnstreek

  Nieuw wandelroutenetwerk 510 km

 • 2019-2020

  Verkenning wandelroutenetwerk Utrecht-oost

  Verkenning wandelroutenetwerk
  Regio Amersfoort, NP Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei
  865 km beoogd nieuw wandelnetwerk