Verkenning wandelroutenetwerk Utrecht-oost

Nederland is rijk aan wandelaars en de provincie Utrecht heeft hen veel te bieden. Een duidelijk, uniform bewegwijzerd  wandelnetwerk stimuleert het wandelen en zorgt ervoor dat bezoekers en inwoners gemakkelijker de omgeving gaan verkennen. Dit draagt bij aan gezondheid, de leefomgeving en de lokale economie.

Het Routebureau Utrecht verkent de mogelijkheden voor een nieuw wandelroutenetwerk in het oosten van de provincie Utrecht. Afgelopen jaren werden netwerken op basis van knooppunten al in andere delen van de provincie gerealiseerd.

De ambitie is om komende jaren te komen tot een volledig netwerk in de provincie Utrecht. De verkenning richt zich op  Regio Amersfoort, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Binnenveld (Renswoude, Veenendaal en Rhenen).

werkgebied verkenning wandelnetwerk Utrecht-oost

BIJEENKOMST STAKEHOLDERS

Op dinsdag 24 september presenteren we de eerste resultaten van de inventarisatie en praten door over het vervolg van onze verkenning. We willen  de opgedane kennis en geïnventariseerde wandelmogelijkheden toetsen aan wenselijke ontwikkeling binnen de verschillende gemeenten. Hiervoor  gaan we graag in gesprek met beleidsadviseurs (T&R/RO/NM) van de gemeenten, terrein beherende organisaties, stakeholders en strategische partners in het gebied. Vanuit deze bijeenkomst kunnen we in de volgende fase, dieper inzoomen op de wensen, kansen en knelpunten bij het ontwerpen van het toekomstige wandelroutenetwerk.

Wilt u vanuit uw organisatie aanwezig zijn? U kunt zich hieronder aanmelden.

wandelaars_amerongen