Verkenning wandelroutenetwerk Utrecht-oost

Het Routebureau Utrecht voert een verkenning uit voor een nieuw wandelnetwerk in het oosten van de provincie Utrecht. Afgelopen jaren zijn wandelroutenetwerken op basis van knooppunten al in andere delen van de provincie gerealiseerd. De ambitie is om komende jaren te komen tot een volledig wandelnetwerk in de provincie Utrecht.

Wandelen is populairder dan ooit als vrijetijdsbesteding en de provincie Utrecht heeft hen veel mooie wandelroutes te bieden. Een uniform en duidelijk bewegwijzerd wandelnetwerk stimuleert het wandelen en zorgt ervoor dat bezoekers en inwoners gemakkelijker de omgeving gaan verkennen. Dit draagt bij aan gezondheid, de leefomgeving en de lokale economie. Een duidelijke structuur biedt sturing aan bezoekersstromen en kan hiermee bijdragen aan duurzame spreiding en balans.

Het beoogde wandelroutenetwerk verbindt met een informe bewegwijzering met knooppunten straks natuur- en recreatiegebieden, steden en dorpen via de bestaande wandelpaden aan elkaar. Het netwerk zal naar schatting een lengte hebben van 865 km binnen het gebied van de Utrechtse Heuvelrug, regio Amersfoort en delen van de Gelderse vallei.

kaart overzicht wandelnetwerken utrecht