Factsheet Wandelroute netwerken

Afgelopen jaren is reeds een wandelnetwerk ontwikkeld in het westelijk deel van de provincie (Groene Hart en Utrecht-midden). Dit netwerk wordt in 2019 uitgebreid naar de Kromme Rijnstreek. De ambitie is om tot ontwikkeling van een volledig wandelroutenetwerk in de gehele provincie Utrecht te komen.

Het Routebureau Utrecht geeft, samen met betrokken partners, met deze factsheet een update van de stand van zaken.

Factsheet Wandelroutenetwerken

Afgelopen jaren is reeds een wandelnetwerk ontwikkeld in het westelijk deel van de provincie (Groene Hart en Utrecht-midden). Dit netwerk wordt in 2019 uitgebreid naar de Kromme Rijnstreek. De ambitie is om tot ontwikkeling van een volledig wandelroutenetwerk in de gehele provincie Utrecht te komen.

Het Routebureau Utrecht geeft, samen met betrokken partners, met deze factsheet een update van de stand van zaken.

Factsheet Wandelroutenetwerken

Afgelopen jaren is reeds een wandelnetwerk ontwikkeld in het westelijk deel van de provincie (Groene Hart en Utrecht-midden). Dit netwerk wordt in 2019 uitgebreid naar de Kromme Rijnstreek. De ambitie is om tot ontwikkeling van een volledig wandelroutenetwerk in de gehele provincie Utrecht te komen.

Het Routebureau Utrecht geeft, samen met betrokken partners, met deze factsheet een update van de stand van zaken.

Factsheet Wandelroutenetwerken

Afgelopen jaren is reeds een wandelnetwerk ontwikkeld in het westelijk deel van de provincie (Groene Hart en Utrecht-midden). Dit netwerk wordt in 2019 uitgebreid naar de Kromme Rijnstreek. De ambitie is om tot ontwikkeling van een volledig wandelroutenetwerk in de gehele provincie Utrecht te komen.

Het Routebureau Utrecht geeft, samen met betrokken partners, met deze factsheet een update van de stand van zaken.