Nederlanders houden van fietsen, wandelen en varen en de provincie Utrecht heeft veel kwaliteit te bieden. Zo behaalden we afgelopen jaar 4,5 van 5 sterren bij de kwaliteitsmonitor van het landelijk Fietsplatform en mogen we ons met recht fietsregio noemen. Op het gebied van wandelen worden flinke stappen gezet met de aanleg van een nieuw wandelroutenetwerk in de Kromme Rijnstreek en verkenningen op de Heuvelrug en regio Amersfoort. Met de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden is het aantal kilometer netwerk flink uitgebreid. Kortom, de recreatieve routestructuren zijn in Utrecht volop in beweging.

Dit geldt ook voor het Routebureau Utrecht. Sinds de oprichting in 2018 zijn we in korte tijd gegroeid in de regiefunctie waarvoor we mede zijn opgericht: het centrale aanspreekpunt voor routegebonden recreatie in de provincie Utrecht. De overheden, terreinbeheerders, landgoedeigenaren, marketingorganisaties en stakeholders weten ons te vinden en we worden betrokken bij diverse ontwikkelingen.

Met een aanhoudende toeristische groei en toenemende recreatieve druk zullen we strategisch moeten samenwerken om – samen met de destinatie marketing organisaties – de bezoekersstromen over de juiste paden te geleiden. De duurzame ontwikkeling van routes en routenetwerken als sturingsmechanisme maakt dan ook deel uit van een breder destinatiemanagement van de gehele regio. Fietsen, wandelen en varen leveren tenslotte een belangrijke bijdrage aan de vrijetijdseconomie.

De komende jaren streven we naar een duurzame, structurele kwaliteitsverbetering van routes en routenetwerken. Met kennis van de markt, uniformiteit in beheer, innovatie, actuele routedata en goed afgestemde marketing kunnen we krachten bundelen en routegebonden recreatie en toerisme in de gehele provincie Utrecht versterken.

Met ons nieuwe jaarplan geven we een korte terugblik op het afgelopen jaar en beschrijven we onze activiteiten in 2020. Het jaarplan is door de bestuurders van de provincie Utrecht en gemeenten medio november vastgesteld.

Jeroen van Noort | Dirmia Andeweg | Rens van Dinter