Inventarisatie trage paden in Utrecht

Op zoek naar Utrechtse kerk- en jaagpaden

In de provincie Utrecht liggen eeuwenoude kerk- en jaagpaden, ook wel bekend als ’trage paden’. Op initiatief van Provinciale Staten gaat de provincie Utrecht inventariseren waar deze paden nog liggen zodat ze in de toekomst beter beschermd kunnen worden.

Inventarisatie trage paden

De inventarisatie van paden is inmiddels gestart. Iedereen die een bestaand of vergeten traag pad kent, wordt gevraagd dit vóór 15 juli te melden via tragepaden@provincie-utrecht.nl.

Initiatiefvoorstel

Erwin Kamp (D66), lid van Provinciale Staten, schreef een initiatiefvoorstel om de paden in kaart te brengen en na te gaan hoe deze beter beschermd kunnen worden. Het voorstel werd door Provinciale Staten op 11 mei met veel enthousiasme en waardering aangenomen.

Trage paden en wandelroutes

Het Routebureau Utrecht is ook betrokken bij de inventarisatie van de trage paden. Binnen bestaande wandelroutenetwerken in de provincie Utrecht of bij de ontwikkeling van een nieuw wandelnetwerk, zoals momenteel in Utrecht-oost zijn veel ontwikkelkansen voor ‘routes met een verhaal’ en zijn al eerder diverse onverharde wandelpaden geïnventariseerd. Diverse jaagpaden in Utrecht zijn ook als bijzondere themaroutes al extra in de etalage gezet en gemarkeerd, zoals het beroemde Kromme Rijnpad en het onlangs heropende Hollandse IJsselpad.